Voorafgaande verklaring betreffende het herroepingsrecht

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

Modelformulier voor herroeping

Download onze algemene voorwaarden