Wettelijke bepalingen: 

Paprika SA
Zetel: Parc Industriel 9, 1440 Wauthier Braine, België

Intracommunautair BTW nummer :

BE 0434.587.219

Contact

service@paprika.eu


Vanuit België : +32 (0)4 274 04 10
Vanuit Frankrijk : +32 (0)4 274 04 11
Vanuit Nederland : +32(0)4 274 04 12

Site geherbergd door: 

Demandware
Inc. 5 Wall st. Burlington, MA 01803 USA.

Meer weten

Bekijk onze algemene voorwaarden.

Overeenkomstig de Belgische wet tot bescherming van de persoonsgegevens, beschikt U over een recht van toegang, wijziging en verbetering van de gegevens die u betreffen alsook het recht tot verzet tegen deze gegevens.